" /> Cấu hình khai thác coin CHIA (XCH) AMD 5900X

1900.0243

Cấu hình khai thác coin CHIA (XCH) AMD 5900X

81,100,000

còn 10 hàng

Cấu hình khai thác coin CHIA (XCH) AMD 5900X

81,100,000